بدعتهای دروغین – شاهدان یهوه

چارز راسل در سال 1870 موسس این فرقه منحرف می باشد.

چارز راسل عضو کلیسای پروتستان بود و جدا شد و کتابی نوشت و گفت که خواندن آن از انجیل مهمتر است.

او ادعا می کرد که او ترجمه درست کلام خدا را انجام داده ولی بعدها معلوم شد که او اصلاً عبری و یونانی نمی داند! او از طرف هیچ کلیسای دستگذاری نشده بود و اجازه تعلیم نداشت . او نیز در زمینه اخلاقی فاسد بود و در حالیکه زن داشت با زن دیگری ارتباط داشت ! او همچنین در کارش هم آدم متقلب و دزدی بود، او گندمهای را با ادعای معجزه آور بودن با قیمتی چندین برابر به مردم ساده فروخت . شاهدان یهوه نیز جمیعتی 10-15 ملیونی در دنیا دارند. عقاید انها اینگونه است.

1-شاهدان یهوه با پرروئی بسیار کلام خدا را در جهت منافع و عقاید خود عوض می کنند. مثلا بجای کلمه “روح القدس” کلمه “قوت فعال خداوند” و بجای کلمه “خدا” کلمه “یهوه” را تغییر داده اند. آنها مثلا یوحنا 1:1 را که می گوید :”در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود ” را که آشکارا الوهیت مسیح را نشان می دهد به صورت زیر تغییر داده اند. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه از خدا {یک خدا یا خدایی}بود.

کتاب شادروان اسقف اعظم زاره آزناوریان (از اسقفان کلیسای ارتودکس رسولی ارامنه) در مورد “کتاب مقدس تحریف شده شاهدان یهوه” که کتاب فوق العاده عالی است این حقیقت را آشکارا نشان می دهد که شاهدان یهوه در کجاها کتاب مقدس را تغییر داده اند و  به چه علتی نمی توان اینگونه ترجمه کرد. این اسقف عزیز لبنانی که الان پیش خداوند هستند بعلت فعالیتشان در زمینه مبارزه با این فرقه منحرف و حتی نوشتن جزوه “شاهدان یهوه یا شاهدان دورغین ” حتی یکبار در دفتر او اقدام به بمبگذاری از طرف این افراد دروغین و فرزندان ظلمت شده است که البته صدمه ای به ایشان وارد نشد.

2-شاهدان یهوه تثلیث را رد می کنند.

آنها می گویند پدر یهوه است و بالاتر از پسر است. پسر خلق شده است یعنی زمانی بوده است که پسر نبوده است (همان عقیده انحرافی آریوس است) و این کاملا برخلاف اعتقادنامه مسیحیان و انجیل است. همچنین آنها روح القدس را داری شخصیت نمی دانند بلکه می گویند او قوت خداست. در حالیکه انجیل صریحاً اعلام می کند که روح القدس تعلیم می دهد ، تسلی می دهد ، هدایت می کند ، صحبت می کند ، ناراحت می شود و تمام این چیزها برای یک نیرو نمی تواند اتفاق بیفتد.

3-شاهدان یهوه روح القدس و مسیح را خدا نمی دانند. آنها برای روح القدس شخصیتی قائل نیستند و مسیح را بعنوان اولین مخلوق قبل از آفرینش هر چیز دیگری قبول دارند. آنها می گویند مسیح یک انسان معمولی بود ولی بعد از تعمید موجود تازه ای شد که با تعلیم صحیح انجیل در عبرانیان 13:5 که می گوید: ” عیسی مسیح دیروز ، امروز و تا ابد الاباد همان است ” در تناقض است. آنها می گویند مسیح ابتدا داشته ، مخلوق است و نه خدا . خنده دارش اینجاست که مسیح قبل از انسان شدنش میکائل بود و برادر شیطان لوسیفر است. آنها می گویند شیطان هم مثل مسیح پسر خدا است ولی برضد خدا برخاست.

 خدایا این منحرفین را به فیض خود به حقیقت راهنمای کن.

4-شاهدان یهوه مصلوب شدن مسیح و ریخته شدن خونش را برای گناهان ما قبول ندارند. می گویند او مصلوب نشد او را از چوبی آویزان کردند و دار زدند.  واقعاً عجیب است نه. حال نمی دانم این عقیده را از کجا در آورده اند. در حالکیه 4 انجیل به وضوح مصلوب شدن او را نشان می دهند (متی 27:35- مرقس 15:24- لوقا 23:33 –یوحنا 19:18) و در انجیل در حدود 72 بار در مورد خون عیسی و صلیب او صحبت شده است. بعلاوه اگر اینها کمی به خود زحمت بدهند و تاریخ را بخوانند خواهند فهمید که مسیح حقیقتا مصلوب شده است.

5-شاهدان یهوه به قیامت جسمانی یعنی قیامت بدنی عیسی و همچنین ما ایمان ندارند و تنها به قیام روح ایمان دارند در حالی که از طرف دیگر می گویند روح نیز ابدی نیست!

6-شاهدان یهوه نیز مثل بقیه بدعتهای مسیحی تاریخ های مکرری در مورد بازگشت ثانویه مسیح اعلام کردند . این در حالی است که مسیح صریحاً گفته بود هیچ کس زمان بازگشت او را نمی داند. (متی 24:23 – 24:36) شاهدان یهوه سال 1874 و بعداً سال 1914 را  بر اساس تفسیر عجیبی از اعداد و ارقام سال بازگشت مسیح اعلام کردند و وقتی عیسی نیامد آنرا به شکل عجیبی تفسیر کردند. گفتند او آمد و ملکوت خود را که همان شاهدان یهوه باشند را تاسیس نمود!

آنچه برای ما مهم است این است که تفسیرهای اشتباه کلام ممکن است ما را به بدعت بکشاند. هر فرقه ای که تاریخی برای بازگشت مسیح اعلام کرد می توانید روی آن فرقه خط بکشید.

7- شاهدان یهوه به جاودانه بودن روح معتقد نیستند و می گویند که روح با مرگ از بین می رود . حال در قیامت چه اتفاقی می افتد باید از آنها پرسید ! این هم یکی دیگر از تناقضات آنهاست.

8-شاهدان یهوه به عادل شدن با کارهای خوب معتقدند. آنهامی گویند مرگ مسیح لازم بود ولی برای نجات ما کافی نبود و ما با کارهایمان عادل می شویم. کلام خدا از زبان پولس می گوید ملعون است کسی که راه نجات دیگری را نشان دهد. (غلاطیان 1:8)

9- شاهدان یهوه به جهنم ابدی و مجازات گناهکاران ایمان ندارند و مرگ و نیستی ابدی را همان مجازات آنها می دانند ولی با تعلیم صریح کلام خدا مبنی بر تا ابد بودن حیات جاودان و عذاب جاودان در تضاد است . (متی 25:46 ) آنها خود را دلسوزتر و حکیمتر و عادل تر از خدا می دانند!

10-آنها معتقدند که بعد از مرگ فرصتی دوباره به همه مردم داده می شود و اگر مسیح را نپذیرند بدون درد می میرند. (در تضاد با عبرانیان 9:27)

همانطور که می بینید عقاید آنها یک فلسفه جدیدی است که هیچ ارتباطی با حقیقت انجیل ندارد.

11- با هر گونه سازماندهی ملی و مذهبی مخالفند . سربازی نمی روند (مخالف با کلام خدا در رومیان 13:1). خون نمی دهند و عید جشن نمی گیرند.