جزوه های آموزشی فارسی – مسیحیت

جزوه ها و مقالات

تمامی مطالب در قالب فایل های PDF بوده و به جهت رشد در ایمان مسیحی شما عزیزان  تهیه و گردآوری شده است. شما ایماندار عزیز نیز چنانچه مطلب و یا مقاله ی نوشته  و یا در اختیار دارید می توانید بمنظور مشارکت با دیگران آن را برای ما ارسال کرده تا با نام خودتان در کلیسا جامع آنلاین منتشر شود.

شخصیت و صفات خدا

نویسنده : کلیسای جامع آنلاین

چهار اصل معنوی

نویسنده : دکتر ویلیام آلبرایت

ایرانیان در کتاب مقدس

نویسنده : آلن هانتزینیگر

مسحیت در ایران

نویسنده : مطالب ارسالی
جدید

پرسش‌نامهٔ هایدلبرگ

نویسنده : مطالب ارسالی
جدید