درباره ما

به کلیسای  آنلاین خوش آمدید

بیش از چندین سال است که توسط خداوند هدایت شده ایم برای برپایی خانه او (کلیسا) بصورت آنلاین . پیش از این نام وب سایت ما پشتیبانان مسیح بود که خدمات آن شامل فقط رساندن خبر خوش و دریافت هدیه نجات محدود می شد .اکنون ما تصمیم گرفتیم که بر اساس نیاز شما ایمانداران و هم چنین طرحی را که خداوند برای گسترش خانه خود برایمان مشخص کرده بود سایت کلیسا را توسعه داده و نام آن را به “کلیسای آنلاین” تغییر دهیم.

هدف  ما بر این است که  بتوانیم کلام خداوند را برای تمامی مردمی که دسترسی آزاد(به دلیل سانسور،محدودیت آزاد اندیشی، بیماری و یا خانه نشینی و …) به منابع تعلیمی و شناخت عیسی مسیح ندارند فراهم نمایم. همانگونه که ایمان  و باور داریم خانه خدا (کلیسا) محدود به یک ساختمان و اتاق نیست بلکه مکانی است که دو یا چند ایماندار در آن جا جمع شده و نام خدای یگانه را صدا زده و نام او را جلال داده و شکرگزاری و دعا می کند.کلیسا آنلاین همواره سعی در جمع کردن اطلاعات و منابع درست و صحیح به منظور رشد و روحانی ایماندارن و اشاعه مسحیت در سراسر گیتی دارد. از این رو از تمامی کمک ها و یاری دوستان و عاشقانه عیسی مسیح با روی گشاده و قلبی باز استقبال می نمایم و بیصیرانه منتظر مشارکت شما در کلیسا آنلاین خواهیم بود

ما به مانند یک خانواده و با یکدلی و صمیمیت در کنار هم به پرستش خداوند خواهیم پرداخت. جلسات آنلاین ما در آخرین یکشنه هر ماه از طریق برنامه زوم (Zoom)می باشد و در آینده بسیار نزدیک و با مشارکت هرچه بیشتر شما ایمانداران و عاشقان عیسی مسیح سعی در برپای جلسات پرستشی به دو جلسه در هر ماه اقدام خواهیم کرد.استفاده از  تمامی منابع و اطلاعات قرار داده شده در سایت رایگان بوده و خوشحال خواهیم شد که در بازنشر آنها ما را یاری نماید.

کلیسای  آنلاین وابسته و  عضو هیچ گروه و یا دسته و حزب و سازمان سیاسی  نبوده و فقط برای پیشبرد ملکوت خدا در بین پارسی زبانان خدمت می کند.

هدف کلیسای  آنلاین:

هدف کلیسای ما  جلال دادن نام خداوند هست !

ماموریت ما:

اولویت کلیسای ما  این است که به همه جا برویم و انجیل را موعظه کنیم.عیسی مسیح به همۀ ایمانداران مأموریت داد تا بروند و همۀ قومها را شاگرد سازند؛ و ما به عنوان مسیحیان وظیفه داریم تا خبر خوش انجیل را به گوش همۀ قومها برسانیم؛ تا بشنوند، و ایمان بیاورند و نجات پیدا کنند، چون زیر آسمان نامی دیگر به ما آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم.  کلیسا به ما میگویید که باید برای همه مردم فروتن باشیم و به دیگران محبت کنیم !! همچنین ما باید محبت خدا را به این جامعه برسانیم !!

سه اصل مهم برای ما:

1 . جلال دادن نام خدا

2 . رساندن پیغام انجیل به سراسر گیتی

3 دلسوزی و محبت کردن به دیگران است !

 

بیماران را شفا دهید، مرده‌ها را زنده کنید، جذامی‌ها را شفا دهید، و ارواح ناپاک را از وجود مردم بیرون کنید مفت گرفته‌اید، مفت هم بدهید.

ما کلیسا را به خانه شما آورده ایم پس لطفا قفل دلهای خود را باز کنید!