دعا در جماعت

درخواست دعا

ایماندار عزیز

چنانچه نیازمند آن هستید که برای خود و یا هر شخص دیگر دعا شود می توانید در خواست خود را در فرم زیر وارد نموده در زودترین هنگام توسط خادمین کلیسا جامع آنلاین برای شما در نام عیسی مسیح دعا خواهد شد و به شما از طریق ایمیل وارد شده اطلاع رسانی خواهد شد.

در کلام خداوند می خوانیم و ایمان داریم :

 

 اما وقتی از او درخواست می‌کنید، شک به خود راه ندهید، بلکه یقین داشته باشید که خدا  جواب دعایتان را خواهد داد؛ زیرا کسی که شک می‌کند، مانند موجی است در دریا که در اثر وزش باد به اینسو و آنسو رانده می‌شود.
کلیسای جامع آنلاین فارسی زبان
یعقوب فصل یک
آیه شش

    0
    درخواست دعا ثبت شده
    0
    دعا انجام شده است