دوست دارم مسیحی باشم

دوست دارم مسیحی باشم

اولین قدم برای مسیحی شدن، درک کلمه “مسیحی” است. ریشه کلمه “مسیحی” از شهر انطاکیه در قرن اول میلادیست (اعمال رسولان فصل 11 آیه 26). امکان دارد که در ابتدا کلمه “مسیحی” واژه ای بوده که برای توهین و تحقیر بکار می رفته است. این لغت اساسا یعنی “مسیح کوچک”. بهر حال در طی قرنها، ایمانداران مسیحی، این واژه را برای خود برگزیدند و از آن برای شناساندن خود بعنوان پیروان مسیح بکار می برند. معنی ساده مسیحی یعنی کسی که مسیح را پیروی می کند.

عیسی مسیح گفت که “من نيز كه مسيح هستم، نيامده‌ام تا كسی به من خدمت كند، بلكه آمده‌ام تا به ديگران كمک كنم و جانم را در راه آزادی ديگران فدا سازم” (مرقس فصل 10 آیه 45). سوالی که مطرح می شود این است که چرا ما نیاز داشتیم تا در قبال پرداخت فدیه، آزاد شویم؟ فدیه یا خونبها، بهایی است که برای آزادی یک شخص داده می شود. این لغت بیشتر در رابطه با آدم دزدی بکار می رود، یعنی وقتی کسی دزدیده و اسیر می شود، تنها در صورت پرداخت خونبهاست که آزاد می گردد.

عیسی مسیح خونبهای ما را پرداخت تا ما را از اسارت و نتایج آن آزاد سازد. اسارت از چه؟ اسارت از گناه و نتایج آن، مرگ جسمانی که نتیجه آن دوری ابدی از خداست. چرا لازم بود عیسی مسیح این بها را بپردازد؟ چون همه ما با گناه آلوده شده ایم (رومیان فصل 3 آیه 23)، و بنابراین سزاوار تنبیه الهی هستیم (رومیان فصل 6 آیه 23). عیسی مسیح چطور خونبهای ما را پرداخت؟ بوسیله مردن بر روی صلیب و پرداخت جریمه گناهان ما (اول قرنتیان فصل 15 آیه 3، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). چگونه مرگ عیسی مسیح می توانست بهای گناهان ما را بطور کامل بپردازد؟ عیسی خدا و در شکل انسان بود، خدا به زمین آمد تا یکی از ما شود تا ما بتوانیم او را درک کرده، بشناسیم و او آمد تا برای گناهان ما بمیرد (یوحنا فصل 1 آیه های 1 و 14). بعنوان خدا، مرگ عیسی مسیحی قیمت بی نهایت گرانبهایی داشت، قیمتی که برای پرداخت جریمه گناهان دنیا کافی بود (اول یوحنا فصل 2 آیه 2). قیام عیسی بعد از مرگش نشان داد که مرگ او برای پرداخت جزای گناهان ما کافی بود و نشان داد که او بر گناه و مرگ پیروز شد.

این بهترین قسمت مطلب است. بخاطر عشق خدا به ما، او مسیحی شدن را بسیار ساده کرده است. فقط باید عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده خود بپذیریم و مرگ او را بعنوان پرداخت بهای تمامی گناهانمان قبول کنیم (یوحنا فصل 3 آیه 16)، و اینکه کاملا و فقط به او بعنوان نجات دهنده اعتماد کنیم (یوحنا فصل 14 آیه 6، اعمال رسولان فصل 4 آیه 12). مسیحی شدن تشریفات مذهبی، رفتن به کلیسا، و یا انجام و عدم انجام اعمال خاصی نیست. مسیحی شدن رابطه شخصی داشتن با عیسی مسیح است. و این رابطه شخصی با عیسی مسیح ،از طریق ایمان، است که آن شخص را مسیحی می کند.

اگر حاضرید با دریافت عیسی مسیح بعنوان نجات دهنده خود مسیحی شوید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که ایمان بیاورید. آیا قبول دارید و درک می کنید که گناه کرده اید و سزاوار داوری خدا هستید؟ آیا قبول دارید و درک می کنید که عیسی مسیح جزای گناهان شما را به گردن گرفت و بجای شما مرد؟ آیا قبول دارید و درک می کنید که مرگ او برای پرداخت بهای گناهان شما کافیست؟ اگر جواب به هر سه سوال بله است، فقط اعتمادتان را بر روی مسیح بعنوان نجات دهنده بگذارید. او را بپذیرید و فقط و کاملا به او اعتماد کنید. این تنها چیزیست که باید انجام دهید تا مسیحی شوید و دعا زیر را که به دعا نجات نامیده میشود را با صدای بلند برای خود بخوانید.

ای خدای پاک و مقدس، من می‌دانم که بر طبق کلام تو در کتاب مقدس، گناهکار و از جلال تو محروم هستم. من قبول دارم که عیسی مسیح خداوند، بخاطر گناهان من، به صلیب کشیده شد و جانش را برای پرداخت جریمه گناهان من داد. قبول دارم که او سومین روزبعد از مرگ دوباره زنده شد و زنده است. پدر آسمانی، از تو خواهش می‌کنم گناهان مرا بیامرز و پاک کن و به من حیاتی جدید و ابدی در خودت ببخش. به اسم عیسی مسیح دعا می‌کنم،پس این لحظه ، با ایمان قلبی اعتراف میکنم که عیسی مسیح را به عنوان منجی ، پادشاه و خداوند زندگیم می‌‌پذیرم و به واسطهٔ این اعتراف، مقام فرزندی و وراثت خداوند فیض را دریافت میکنم.
آمین