دعا های برای من و شما

دعاهای که روزانه به آن نباز مند هستیم بیاید با هم بخوانیم

به دعا گوش فرا دهید

ایماندار عزیز در صورت تمایل می توانید به دعا های روزانه گوش فرا دهید

دعا های روزانه

لوقا فصل بیست و دو آیه سی و دو
۳۲ اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت از بین نرود. پس وقتی توبه کردی و بسوی من بازگشتی، ایمان برادرانت را تقویت و استوار کن!»
برای شنیدن اینجا کلیک کنید