شهادت ایمانی – علی

شهادت ایمانی من
 
نام من علی است و در یک خانواده کارمند فرهنگی در دزفول متولد شدم که پدرم کارمند بود . ما خانواده مذهبی مسلمانی داشتم.قبل از جنگ ایران و عراق ما به مشهد کوچ کردیم. مشهد شهر مذهبی بود. ما یک دوست خانوادگی ارمنی داشتیم که که در تهران زندگی میکرد .
او من را با محبت مسیح اشنا کرد و من حدود 20 سالم بود که با مسیح و صدای ان اشنا شدم که متآسفانه این دوست خانوادگی تقریبآ بعد به ترکیه و به امریکا مهاجرت کرد.پدر من که فردی مذهبی بود اصرار داشت که اگر تمایل به مسیحیت در من است به هند بروم و درس بخوانم چون در ایران با این ایديولوژی که من دارم نمیتوانستم در ایران بمانم.من هم مدتها لیست دانشگاههای دهلی نو را تنظیم میکردم و مکاتبه برای پذیرش را انجام میدادم.تا اینکه در دانشگاه ایران قبول شدم و تحصیلات خود را به اتمام رساندم. پس از ان ازدواج کردم.تا اینکه چند سال پیش در مسافرت به ترکیه من دو نفر مبشر مسیحیت را دیدم و دسترسی به کتاب انجیل پیدا کردم و این عشق به مسیحیت در من زنده شد و از زمانی که قلب خود را به عیسی مسیح دادم تغییرات عظیمی در من ایجاد کرد و نور عشق شادی و ارامش را به من داد .
من قبلا به سرعت عصبانی میشدم و برای همه قضاوت میکردم ولی الان با فیض و موحبتی که عیسای مسیح به من داد میدانم که زندگی جاوید دارم و همانند عیسی مسیح از مردگان به پا خواهم خواست و در ملکوت با خداوند خواهم بود و مورد داوری قرار نخواهم گرفت. الان هم هر وقت کتاب مقدس را میخوانم زندگی خودم را در کتاب مقدس را پیدا میکنم که باید چطور زندگی کنم تا بتوانم به شباهت عیسی مسیح زندگی کنم.از زمانی که من اجازه دادم و درب قلبم را به عیسی مسیح باز شد نه از مرگ ترسی دارم و نه کینه ای به دل میگیرم و خودم را ازاد و رها میدانم و دیگر بنده خدا نیستم بلکه فرزند خدا هستم.
بنده یعنی اسیر و غلام . اسیر گناه و در بند شیطان. که ما بعد تعمید ما در گناهانمان میمیریم و تولد تازه پیدا میکنیم . این فیض به رایگان به من گنهکار داده شده بود که من استفاده کردم و از مرگ در گناه نجات پیدا کردم. و الان من وظیفه دارم این تغییر و تحولی که در من است به هم زبانانم اعلام کنم تا بتوانند در سایه عیسی مسیح با نور و روشنایی ایمانی که بدست می اورند ازاد و رها زندگی کنند و لذت بودن کنار عیسی مسیح را بچشند و بخششی که توسط عیسی مسیح به رایگان در اختیار ما قرار داده شده.