کلیسای جامع آنلاین فارسی زبان

مورمونها چه کسانی هستند؟

ژوزف اسمیت موسس این فرقه منحرف در سال 1830 چنین می گوید : “در دعا در رویا می بینم که پدر و مسیح ظاهر می شوند و می گویند هیچ کدام از کلیساهای که وجود دارند درست نیستند و او مسئول درست کردن کلیسای درست است “

چنین ادعای حتی اگر اعتقادات این گروه مخالف انجیل نبود بی احترامی به روح القدس است که کلیسا را در ایمان صحیح ارتودکس  محفوظ نگه داشته است و بی احترامی به قدرت خدای پدر و بی احترامی به مسیح به عنوان سر کلیسا است.

هر گروهی که معتقد است تنها اعتقادات خودش درست است مشکوک به بدعت می باشد!

مورمونها امروزه در دنیا در حدود 10 میلیون نفر هستند و اکثراً در آمریکا زندگی می کنند اگرچه فعالیتهای خود را به همه جای عالم پخش می کنند.

مورمونها علاوه بر انجیل به کتاب مورمون (نام یک فرشته) و کتب انبیای خود اعتقاد دارند.

 یکی از خصوصیات بدعتها این است که چیز دیگری را در کنار انجیل می آورند که اکثرا نبوتهای است که فکر می کنند از خدا یافته اند.

حال به بررسی چندین عقیده خرافی و خنده دار این فرقه می پردازم تا بدانید انسان سقوط کرده حتی اگر در بهترین کشور و با بهترین فرهنگ و داری تحصیلات عالی باشد می تواند به چه خرافاتی ایمان آورد.

1-مورمونها به یک خدا معتقد نیستند ! آنها به وجود خدایان بسیار معتقدند!  می گویند پدر ، پسر و روح القدس 3 خدای مجزا برای این دنیا(زمین) هستند و  قسمتهای مختلف جهان خدایان دیگری دارد!

2-آنها معتقدند پدر (خدا) جسم و استخوان و خون دارد و یا داشت!

3- آنها معتقدند انسان می تواند خدا شود ، نه فقط اخلاقاً بلکه مقاماً!

4-آنها می گویند خدا خالق نیست بلکه سازنده است (ماده قدیم است و از اول وجود داشته است.)

5- آنها آدم را با میکائل و با خدا و پدر ما یکی می دانند! یعنی می گویند خدای پدر همان آدم بوده و در ضمن میکائل نیز هست!

6-می گویند خدا هم زمانی مثل ما بوده است و قدم به قدم به مرحله خدائی رسیده است!

7-می گویند عیسی از آدم بوجود آمد!

8-آنها به پیش موجودیت روح یعنی اینکه ارواح مردم قبل از بوجود آمدن آنها وجود دارد و منتظر می ماند تا جسم بپوشد معتقدند.

9-خیلی عجیب است که به عطایای روح القدس ایمان دارند ولی مطمئنا آن روحی که در آنها کار می کند روح القدس نیست. چون بر خلاف انجیل سخن می گویند.

 این نشان می دهد که هرکس به زبانی صحبت کرد و یا نبوت کرد و یا کسی را شفا داد یا کاری عجیب کرد ما چشم و گوش بسته نباید از او پیروی کنیم (متی 7 آیات 21-23 و دوم تسالونیکیان 2:9 و مکاشفه 13:13). بلکه باید روحها را با کلام خدا بسنجیم. (اول یوحنا 4:1)

10- آنها می گویند مسیح برادر شیطان است که بعد از  قیامش به مرحله خدائی رسید!

11- آنها می گویند روح القدس شخصیت ندارد بلکه فقط یک نیرو است.

یکی دیگر از مسائلی که در بدعتها می بینیم وجود تناقضات بسیار در داخل خودشان و همچنین تغییر اعتقاداتشان در طی سالیان است.

12-آنها به چند زنی اعتقاد داشتند .

یکی دیگر از شاخصه های بدعتها ضعف آنها در معیارهای اخلاقی است .

13- به تعمید مردگان و دعا برای مردگان برای مورمون شدن معتقدند. (از تفسیر اشتباه از اول قرنتیان 15:29) مثلا در ارمنستان در کنار قبر قدیسین و فامیلهای خود می ایستند و با دعا آنها را مورون می کنند!

14-مثل تمام بدعتهای مسیحی در مورد آخر زمان عقاید عجیب و غریبی دارند. اگر شخصی یا گروهی مدعی شدند که خیلی دقیق جزئیات آخر زمان را می دانند، مشکوک به بدعت می باشند!

15-آنها می گویند بوسیله فرشتگان دستگذاری شده اند و همچنین یوحنا ، پطرس و یعقوب آنها را دستگذاری کرده اند!

16- آنها به 3 آسمان معتقدند که یکی برای گناهکاران ، دومی برای مورمونهای گناهکار و مسیحیان غیر مورمون و سومی مخصوص مورمونها است!

17- به گناه اولیه آدم معتقد نیستند. (رومیان 5:12)

و عقاید عجیب و غیر کتاب مقدسی و دروغ دیگر.

قابل ذکر است که اسمیت نبوتهای بسیاری کرد که بسیاری از آنها اشتباه بوده است.

درس کاربردی که ما می توانیم بگیریم این است که مواظب هدایات خود و نبوتهای دیگران باشیم . ما نباید نبوتها را خوار بشماریم ولی  کلام خدا محور ایمان ماست و هرچیزی که با آن در تضاد باشد قابل قبول نیست.

بی احتیاطی ما در این زمینه می تواند باعث شود برای همیشه از خدا دور شویم.

کلام خدا می گوید قوم من بعلت نداشتن معرفت هلاک شدند. (هوشع 4:6)