دعا اتحاد و پيوند با خداست

زمانی برای پرستش و دعا

به دعاها و راز ونیازها گوش فرا دهید

دعا اتحاد و پيوند با خداست

خدا از ما افراد تحصيلكرده و ‏زيرك يا سخنران فوق العاده نميخواهد.بلكه خدا مردان و زنان با ايمان و صميمی كه لبريز از محبت و مهر مسيح شده باشند ‏احتياج دارد‎.

دعا نيروي نامريی است كه اگر از خدا باشد در همان شخص بی خدا هم مي ‏تواند تاثير عميقی ‏ببخشد.قدرت دعا بيش از هر نيروي جسماني است.زيرا دعا ‎و ايمان يگانه ‏عاملی هستند كه انسان را از ياس و نوميدي دور نگاه می ‏دارند.

دعای روزانه - روز بیست و دوم

دعای روزانه - روز بیست و چهارم

دعای روزانه - روز بیست و پنجم

دعای روزانه - روز بیست و هفتم

اهمیت دعا در کلام خداوند

اول تسالونیکیان ۵ : ۱۱

شنیدن دعای دیگران برای آنانیکه خود را تنها می بینند و زیر بار مشکلات زندگی قرار دارند، باعث تشویق آنان می شود.

افسسیان ۶:‏۱۸

با دعا و التماس تمام‌، در هر وقت در روح دعا کنید.

لوقا ۱۸:‏۱

می‌باید همیشه دعا کرد و کاهلی نورزید.

آیات بیشتری در خصوص اهمیت دعا

۲۱ لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی‌رود.»

۲۲ و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید، خواهید یافت.

۲۵ و وقتی که به دعا بایستید، هر گاه کسی به شما خطا کرده باشد، او را ببخشید تا آنکه پدر شما نیز که در آسمان است، خطایای شما را معاف دارد.

۴۶ به ایشان گفت: «برای چه در خواب هستید؟ برخاسته، دعا کنید تا در امتحان نیفتید!»

۳ دعا کردن برای دیگران، کاری است که نجات دهنده ما خدا را خشنود می‌سازد،

۴۲ و در تعلیمی که رسولان می‌دادند و در آئین شام خداوند و دعا، با سایر ایمانداران مرتب شرکت می‌کردند.

۱۳ بنابراین، من برای شما قومهای غیر یهودی دعا می‌کنم تا خدایی که سرچشمه همه امیدهاست، به شما برای ایمانی که به او دارید، آرامش و شادی عطا کند تا به یاری ‌روح‌القدس، امیدتان روز بروز افزون شود.

۲ به شما کلیسای خدا در «قرنتس» که توسط خدا دعوت شده‌اید تا قوم مقدس او باشید. او شما را و نیز همه مسیحیان را که در هر جا به نام عیسی مسیح که خداوند ما و خداوند ایشان است دعا می‌کنند، توسط عیسی مسیح مقدس ساخته است.

۱۱ اما شما نیز باید با دعاهایتان ما را یاری کنید. وقتی ببینید که خدا به دعاهایی که در حق ما و برای سلامت ما می‌کنید، اینگونه پُر شکوه جواب می‌دهد، آنگاه خدا را بیشتر سپاس خواهید گفت.

۳ هرگاه برای شما دعا می‌کنیم، ابتدا خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است، برای وجود شما شکر می‌کنیم،