کلیسای جامع آنلاین فارسی زبان

خودآزمون شماره یک کتاب مقدس – شامل عهد جدید و عهد عتیق

کلیسای جامع آنلاین فارسی زبان

به خود آزمون شماره یک کتاب مقدس  خوش‌آمدید

در هر بخش از خودآزمون ها برای شما ده سوال نمایش داده خواهد شد و شما به مدت ۱۰ دقیقه زمان پاسخگویی خواهید داشت و این آزمون شامل سوالاتی هم از عهد جدید و هم عهد عتیق میباشد. با انتخاب گزینه پاسخ  مناسب شما به مرجع که همان کتاب مقدس می باشد برایتان به نمایش در خواهد آمد و در پایان شما می توانید نتیجه خود آزمایی، خود را مشاهده نماید.

عزیزان پاسخ های شما و اینکه چه شخصی پاسخ میدهد در هیچ جایی ذخیره نمی گردد و برای هیچ شخصی نیز به نمایش در نخواهد آمد . هدف از این آزمون میزان آشنایی شما با کتاب مقدس و کلام راستین خداوند می باشد  پس‌ با خیال راحت در آزمون ها شرکت کنید و اطلاعات خود را محک بزنید.

در صورت تمایل می توانید با اشتراک قراردادن این آزمون با دیگران دوستان خود باعث برکت بیشتر آنها شوید.

1. 
چه کسی صلیب عیسی را در مسیر جلجتا حمل کرد؟

2. 
همسر اسماعیل از کدام سرزمین بود؟

3. 
بعد از اینکه هاجر از نزد ابراهیم بیرون آمد به کدام بیابان رفت؟

4. 
مثل فریسی و باج گیر در کدام کتاب است؟

5. 
دسیسه هامان در کدامین کتاب ذکر شده است؟

6. 
آیا داستان دونفری که در راه عمائوس با عیسی بعد از قیام همراه شدند، در انجیل متی می باشد؟.

7. 
برای تعبیر رؤیای قوچ و بز که دانیال دید، آواز انسانی به چه کسی ندا داد که این مرد را از معنی رؤیا آگاه ساز؟

8. 
عیسی پس از راهی شدن به سمت کوه زیتون به شاگردان گفت:« همه شما خواهید لغزید زیرا نوشته شده است،.......»

9. 
عیسی مسیح در بالاخانه درباره آن کسی که او را تسلیم دشمن می کند چه گفت؟

10. 
در کتاب داوران قوم اسرائیل هنگامی که قدرت یافتند با کنعانیان چه رفتاری کردند؟