کلیسای جامع آنلاین فارسی زبان

فرهنگ لغات در کتاب مقدس

فرهنگ لغات به مجموعه ای از اطلاعات گفته می شود که در آن معانی واژه‌های یک زبان معین با توضیحات مربوط به ریشه شان، تلفظ شان، یا اطلاعات دیگر مربوط به آنها به ترتیب حروف الفبای همان زبان گردآوری می‌شوند. در این مجموعه تلاش شده تا تمامی لغات و اسامی آمده در کتاب مقدس به تفکیک و جنبه کاربردی هر لغت مشخص شده، تعریف شده و اطلاعات مربوط به هر واژه مطابق کتاب مقدس درهشت بخش مجزا در اختیار شما ایمانداران  عزیز قرار گیرد.

نام های خداوند

رایج ترین نام مورد استفاده در تورات برای خداوند یهوه است. این لغت در تورات ۶۸۲۸ بار مورد استفاده قرار گرفته است. اولین استفاده از این لغت در کتاب پیدایش ۲: ۴ است که معمولاً در انگلیسی به لغت لرد ترجمه میشود. گاهی جهوا و یا یهوه نیز در انگلیسی مورد استفاده قرار میگیرند. معمولاً تصور میشود که لغت یهوه مرتبط با فعل بودن است که خداوند در خروج ۳: ۱۴ صحبت کرده و خود را من هستم مینامد. این نام در معبد دوم سلیمان از قرن ۳ قبل از میلاد دیگر مورد استفاده قرار نمیگرفت. یهودیت حاخامی اعتقاد دارد که نام خداوند نام ممنوع است و تنها کوهن گادول (کاهن اعظم) در معبد سلیمان در روز یوم کیپور حق خواندن نام خداوند را دارد. در این زمان کاهن اعظم نام خدا را همانگونه که نوشته میشود بر زبان میآورد و یهودیانی که نام را میشنیدند برای نام او سجده میکردند. در این بخش شما می توانید با دیگر نامهای خداوند آمده در کتاب مقدس آشنا شوید. نام مورد نظر خود را از روی فهرست انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با نام مورد نظر شما قابل رؤیت شود.

نام انبیا

کتاب مقدس حاوی داستان های بسیاری است در باره ی افرادی که فرستاد ی مخصوص خداوند هستند برای انجام یا رسانیدن پیغامی که آنها را به نام انبیا و یا پیامبر می شناسیم. در این قسمت شما با نام و بیوگرافی انبیا کتاب مقدس آشنا خواهید شد. نام مورد نظر خود را از روی فهرست انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با نام مورد نظر شما قابل رؤیت شود.

نام فرشتگان

کتاب مقدس حاوی اطلاعات ارزشمندی درباره فرشتگان می باشد. شما می توانید در این قسمت با نام و بعضی از خصوصیات و وظالیف آنها آشنا شوید. نام مورد نظر خود را از روی فهرست انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با نام مورد نظر شما قابل رؤیت شود.

شاگردان عیسی مسیح

در این قسمت شما با نام و بیوگرافی تمام شاگردان مسیح آشنا خواهید شد. نام مورد نظر خود را از روی فهرست انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با نام مورد نظر شما قابل رؤیت شود.

اعیاد و جشن های مسیحی

در این قسمت در حد لازم به اعیاد و جشنهای سالیانه و مرسوم مابین مسیحیان پرداخته شده است

نام بتها

کتاب مقدس بازگو کننده ی داستانهای است از بتهای تراشیده شده به دست انسان و پرستیده شدن این تمثال های بی جان به جای خداوند حقیقی . در این قسمت با نام و بیوگرافی مختصری از بت های یاد شده در کتاب مقدس آشنا خواهید شد. نام مورد نظر خود را از روی فهرست انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با نام مورد نظر شما قابل رؤیت شود.

آیین های کتاب مقدس

واژه آیین (Ritual) ابتدا به معنای آداب و رسوم بود و بعدها اختصاصا به معنای رسوم دینی به کار گرفته شد. بنا بر این ، می توان مراسم آیینی را نوع خاصی از گفتار و اعمال منظم دانست که از آموزه های دینی و ماورایی سرچشمه گرفته و یا برای بیان احساسات دینی و مذهبی به کار گرفته می شود و به دلیل قدمت زیادی که دارند در بیشتر موارد با سنت و تاریخ مردمان یک منطقه پیوند خورده اند و جزئی از فرهنگ روزانه و انکارناپذیر مردم شده اند. در این قسمت تلاش ما بر این است تا تمامی آیین های کتاب مقدس با تفکیک دو بخش عمده آن یعنی آیینهای عهد عتیق و آیینهای عهد جدید را با توضیحات لازم مطابق کتاب مقدس در اختیار شما بازدیکنندگان عزیز قرار دهیم .

اسباط اسرائیل

عهد عتیق حاوی داستان قوم خداوند است، قومی خاص و برگزیده برای خدا. در این قسمت با نام و بیوگرافی اسباط یا قبایل دوازده گانه اسرائیل آشنا خواهید شد. نام مورد نظر خود را از روی فهرست انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با نام مورد نظر شما قابل رؤیت شود.