چرا باید دعا کنیم؟

برای مسیحیان، دعا مثل تنفس کردن است. آسانتر است که دعا کنیم تا اینکه اینکار را انجام ندهیم در جایجای کتاب مقدس ما می خوانیم که مومنان همواره در حال دعا کردن می باشند و برای ما خدمتی محسوب می شود برای مثال می توان به آیه (لوقا 2 : 36-38) مراجعه نمود . از طرف دیگر در (متی 6:6، رومیان 8: 26-27). او وعده داده است که وقتی ما برای چیزهایی که در ارادة او هستند دعا می کنیم، او به ما آنچه بخواهیم می دهد (1 یوحنا 5: 14-15). بعضی اوقات او با حکمتش و برای خیریت ما جواب را به تاخیر می اندازد. در این مواقع، ما باید با پشتکار دعا کنیم (متی 7: 7، لوقا 18: 1-8). به دعا نباید بعنوان راهی برای دریافت خواسته هایمان بر زمین نگاه کنیم، در عوض باید به این عنوان نگاه کنیم که اراده خدا بر زمین کرده شود.

لزومی ندارد که دعا های ما طولاتی و بسیار و پر آه و سوز باشد (بر عکس بیشتر ادیان) مهم این است که با باور و ایمان قلبی خود آن را عنوان کنیم و خوشابحال مومنان و کسانیکه در این راه قدم بر می دارند. برای مثال :

با نام تو روزم را شروع می‌کتم و از تو می‌خواهم حضورجاودانه ات در زندگی روحانی و دنیوی من باشد. از تو سپاسگذارم برای فیضی که به ایماندارانت عطا فرموده‌ای و به ما ایمانی بخشیده‌ای تا برای جلال نام تو زندگی کنیم.

آمین.