خود آزمون شماره هشت کتاب مقدس – شامل فقط کتب عهد جدید

به خودآزمون شماره هشت کتب عهد جدید  خوش‌آمدید

در هر بخش از خودآزمون ها برای شما ده سوال نمایش داده خواهد شد و شما به مدت ۱۰ دقیقه زمان پاسخگویی خواهید داشت و  این آزمون شامل فقط سوالاتی از کتب عهد جدید میباشد. با انتخاب گزینه پاسخ  مناسب شما به مرجع که همان کتاب مقدس می باشد برایتان به نمایش در خواهد آمد و در پایان شما می توانید نتیجه خود آزمایی، خود را مشاهده نماید.

عزیزان پاسخ های شما و اینکه چه شخصی پاسخ میدهد در هیچ جایی ذخیره نمی گردد و برای هیچ شخصی نیز به نمایش در نخواهد آمد . هدف از این آزمون میزان آشنایی شما با کتاب مقدس و کلام راستین خداوند می باشد  پس‌ با خیال راحت در آزمون ها شرکت کنید و اطلاعات خود را محک بزنید.

در صورت تمایل می توانید با اشتراک قراردادن این آزمون با دیگران دوستان خود باعث برکت بیشتر آنها شوید.

1. 
زیرا من آن را از انسان نیافتم، و کسی نیز آن را به من نیاموخت؛ بلکه آن را از طریق......... عیسی مسیح دریافت کردم.

2. 
این جمله مربوط به کدام کلیسا می باشد؟ «از سختی ها و فقر تو آگاهم، با این همه ثروتمندی!»

3. 
او صورت خدای نادیده است و............. بر تمامی آفرینش

4. 
امّا بعضی از حسد و حس رقابت مسیح را وعظ می‌کنند، حال آنکه بعضی دیگر با ........... .

5. 
چه شخصی را یهودیان انطاکیه و قونیه و مردم، سنگسار کردند و به گمان اینکه مُرده است از شهر بیرون کشیدند؟

6. 
زیرا یک بدن هست و یک....... ، چنانکه فراخوانده شده اید به یک امید دعوت خویش.

7. 
زیرا حتی اگر در مسیح هزاران معلم داشته باشید، اما پدران بسیار ندارید، چرا که من بواسطه انجیل در مسیح عیسی ........... شما شدم.

8. 
عیسی مسیح خطاب به چه کسانی گفت:« از پی من آیید که شما را صیاد مردمان خواهم ساخت»؟

9. 
عیسی مسیح پس از برخواستن از مردگان و ظاهر شدن بر یازده تن از شاگردانش که به غذا نشسته بودند چه کرد؟

10. 
در سفر بشارتی دوم پولس، او از یوحنا ملقب به مرقس جدا شد.