خودآزمون شماره چهار کتاب مقدس – شامل فقط کتب عهد عتیق

به خودآزمون شماره چهار کتب عهد عتیق  خوش‌آمدید

در هر بخش از خودآزمون ها برای شما ده سوال نمایش داده خواهد شد و شما به مدت ۱۰ دقیقه زمان پاسخگویی خواهید داشت و در این آزمون فقط سوالاتی از کتب عهد عتیق می باشد . با انتخاب گزینه پاسخ  مناسب شما به مرجع که همان کتاب مقدس می باشد برایتان به نمایش در خواهد آمد و در پایان شما می توانید نتیجه خود آزمایی، خود را مشاهده نماید.

عزیزان پاسخ های شما و اینکه چه شخصی پاسخ میدهد در هیچ جایی ذخیره نمی گردد و برای هیچ شخصی نیز به نمایش در نخواهد آمد . هدف از این آزمون میزان آشنایی شما با کتاب مقدس و کلام راستین خداوند می باشد  پس‌ با خیال راحت در آزمون ها شرکت کنید و اطلاعات خود را محک بزنید.

در صورت تمایل می توانید با اشتراک قراردادن این آزمون با دیگران دوستان خود باعث برکت بیشتر آنها شوید.

 

 

1. 
در قانون نذیره در شریعت عهد عتیق کسی که خود را وقف نذیره میکرد باید از چه میوه ای نمیخورد ؟

2. 
با توجه به کتاب خروج باب ۲۰ شخصی که در تاریکی غلیظ که خدا در آن بود نزدیک شد چه کسی بود؟

3. 
باتوجه به اشعیا باب ۸ خداوند به اشعیا گفت بر لوح بزرگ چه بنویسد؟

4. 
طبق دوم سموئیل باب دوم مردان داوود چند نفر از بنیامینیان را از بین بردند ؟

5. 
نام شوهر نبیه عهد عتیق دبوره چه بود؟

6. 
بر طبق کتاب داوران باب ۴ یابین چند سال بر بنی اسراییل بی رحمانه ستم راند؟

7. 
آخرین‌پادشاه اسرائیل در عهد عتیق که بود ؟

8. 
با توجه به کتاب غزل غزل ها باب ۳ تخت سلیمان ازچوب چه درختی ساخته شده بود ؟

9. 
طبق کتاب ملاکی باب ۴ خداوند وعده داده است ،اشخاص خدا ترس همچون چه خواهند بود؟

10. 
بر طبق اعداد باب ۳ موسی و هارون و پسرانش در کدام سمت خیمه ملاقات ،خیمه خود را بر پا کردند ؟