خودآزمون شماره شش کتاب مقدس- شامل فقط کتب عهد عتیق

به خودآزمون شماره شش کتب عهد عتیق  خوش‌آمدید

در هر بخش از خودآزمون ها برای شما ده سوال نمایش داده خواهد شد و شما به مدت ۱۰ دقیقه زمان پاسخگویی خواهید داشت و در این آزمون فقط سوالاتی از کتب عهد عتیق می باشد . با انتخاب گزینه پاسخ  مناسب شما به مرجع که همان کتاب مقدس می باشد برایتان به نمایش در خواهد آمد و در پایان شما می توانید نتیجه خود آزمایی، خود را مشاهده نماید.

عزیزان پاسخ های شما و اینکه چه شخصی پاسخ میدهد در هیچ جایی ذخیره نمی گردد و برای هیچ شخصی نیز به نمایش در نخواهد آمد . هدف از این آزمون میزان آشنایی شما با کتاب مقدس و کلام راستین خداوند می باشد  پس‌ با خیال راحت در آزمون ها شرکت کنید و اطلاعات خود را محک بزنید.

در صورت تمایل می توانید با اشتراک قراردادن این آزمون با دیگران دوستان خود باعث برکت بیشتر آنها شوید.

 

 

1. 
شهبانو وشتی همسر کدام پادشاه بود؟

2. 
زمانی که داریوش مادی حاکم کلدانیان شد چند سال داشت؟

3. 
کدامیک از فرزندان اسحاق سرخ فام و بدنی همچون پوستین پشمی بدنیا آمد؟

4. 
در کتاب عزرا نام دو نبی از انبیای قوم اسرائیل ذکر شده است که در زمان سلطنت داریوش شاه نبوت می کردند . آن دو نبی کدامند؟

5. 
نام خدای پادشاه آشور چه بود؟

6. 
خداوند به اشعیا فرمود که سرزمین صور به مدت چندسال فراموش خواهد شد؟

7. 
یوسف، پدر و برادرانش را در کجای سرزمین مصر مسکن داد؟

8. 
دانیال سر طلا که نبوکدنصر پادشاه به خواب دیده بود را به چه تعبیر کرد؟

9. 
دانیال و دوستانش از کدام قبیله بودند؟

10. 
برطبق اشعیا ۲، جمله زیر را کامل کنید. زیرا....... از صهیون صادر خواهد شد، و......... از اورشلیم.